Object

Title: The role of dialogue and partnership in overcoming the social exclusion ; Rola dialogu i partnerstwa w zakresie przezwyciężania wykluczenia społecznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of dialogue and partnership in overcoming the social exclusion  
Rola dialogu i partnerstwa w zakresie przezwyciężania wykluczenia społecznego

Alternative title:

The role of dialogue and partnership in overcoming the social exclusion

Creator:

Blicharz, Jolanta

ORCID:

0000-0002-4581-8629

Subject and Keywords:

social dialogue   civic dialogue   partnership   civic partnership   social exclusion   law/act  
dialog społeczny   dialog obywatelski   partnerstwo   partnerstwo obywatelskie   wykluczenie społeczne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The development of social and civic dialogue, as well as the realization of principle of partnership, constitute the response to growing globalization in economic relations and new phenomenons of social exclusion. Dialogue and partnership are contemporarily very important instruments: on one hand the enable reaching wide consensus around the values and issues fundamental for countries and citizens, and on the other hand they foster the increasing of social cohesion in the field of social inclusion  

Rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego, a także realizacja zasady partnerstwa są odpowiedzią na postępującą globalizację w stosunkach gospodarczych oraz nowe zjawiska wykluczenia społecznego. Dialog i partnerstwo są współcześnie ważnymi instrumentami, które z jednej strony umożliwiają budowanie szerokiego konsensusu społecznego wokół wartości i kwestii fundamentalnych dla państw i obywateli, z drugiej zaś sprzyjają zwiększeniu spójności społecznej w zakresie włączenia społecznego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107054   ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.79.90

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Oct 25, 2021

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

261

Number of object content views in PDF format

270

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115617

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information