Obiekt

Tytuł: Wpływ uczestników procesu tworzenia materialnego prawa podatkowego na efektywność fiskalną podatków

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

How the creators of, and contributors to, material tax law impact the fiscal efficiency of taxes

Autor:

Modzelewski, Witold

ORCID:

0000-0002-6449-9897

Opis:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstrakt:

Efektywność fiskalna podatków, w których zobowiązania podatkowe powstają z mocy prawa, w podstawowym zakresie zależy od jakości stanowionego prawa podatkowego. Wynika to z zasady bezpośredniości stosowania przepisów prawa przez podatników i płatników, którzy samodzielnie dokumentują, ewidencjonują, deklarują i rozliczają te podatki.Wpływ organów podatkowych na efektywność fiskalną tych podatków ogranicza się do działań ex post oraz działalności prewencyjnej. Jakość stanowionego materialnego prawa podatkowego zależy przede wszystkim od procesu legislacyjnego, aktywności jego uczestników a zwłaszcza wpływu podmiotów zainteresowanych unikaniem opodatkowania. Przedmiotem referatu jest zdefiniowanie uczestników tego procesu, analiza istoty jawnych i niejawnych sporów powstałych w trakcie tworzenia przepisów prawa oraz określenie warunków chroniących ten proces przed jego patologizacją. Szczególne znaczenie w analizie tego zagadnienia ma zdefiniowanie interesu publicznego oraz określenie zasad działalności lobbingowej prowadzonej przez bezpośrednich interesariuszy oraz podmioty zainteresowane obniżeniem efektywności fiskalnej podatku.

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi

Współtwórca:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

czasopisma ; czasopisma online

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107061 ; ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.1.7.22

Język:

eng ; pol

Powiązanie:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2019, s.7-22

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Prawa dostępu:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-11-04

Data dodania obiektu:

2020-02-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

24

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

29

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108887

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji