Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jakimi kryteriami powinien kierować się Trybunał Konstytucyjny przy ocenie dopuszczalności skargi konstytucyjnej publicznej osoby prawnej?

Alternative title:

What criteria shall be applicable by The Polish Constitutional Tribunal while considering a constitutional complaint of a public juridical person?

Creator:

Górka, Agnieszka ; Grad, Paweł

Subject and Keywords:

skarga konstytucyjna ; publiczna osoba prawna ; spółka mieszana ; kryterium historyczne ; kryterium majątkowe ; kryterium funkcjonalne ; Konstytucja RP ; Trybunał Konstytucyjny ; spółki z udziałem Skarbu Państwa

Abstract:

W obliczu braku skrystalizowania konkretnej metodyki postępowania Trybunału Konstytucyjnego przy określaniu charakteru skarżących podmiotów mieszanych i na podstawie kilku przeanalizowanych orzeczeń, wyodrębniliśmy trzy kryteria, których zastosowanie może zbliżać do wniosków o ich publicznym lub prywatnym charakterze. Po pewnych ogólnych rozważaniach, przystąpiliśmy do charakteryzowania kryterium historycznego, skupiającego się głównie na pochodzeniu danej spółki i określeniu jej pierwotnych właściwości. W dalszej kolejności przywołaliśmy kryterium majątkowe, które zakłada analizę części kapitału zakładowego spółek i określenie ich charakteru na tej podstawie. Najbardziej rozbudowane kryterium funkcjonalne dotyczy przede wszystkim określenia podmiotu odnoszącego największe korzyści z działania spółki, a także wywierającego na jej funkcjonowanie najbardziej zdecydowany wpływ. W tym miejscu posługujemy się wieloma przykładami, między innymi z zakresu uregulowań organizacyjnych, a również praktyki działania podmiotów. Wskazane przez nas kryteria mogą tworzyć finalnie wzór określania charakteru skarżących, związany z zachowaniem odpowiedniej kolejności zastosowania kolejnych etapów analizy

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-66066- (druk) ; ISBN 978-83-66066- (online)

DOI:

10.34616/23.19.149

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 152)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm