Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zaborcze kodyfikacje prawa karnego materialnego w Polsce w okresie przejściowym w latach 1918-1932

Creator:

Koredczuk, Józef

ORCID:

0000-0002-3471-586X

Subject and Keywords:

kodeks karny ; Austria ; kodeks karny rosyjski z 1903 r. ; Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 ; urzędowy przekład kodeksu rosyjskieg ; zaborcze kodyfikacje karne

Abstract:

Obowiązywanie w Polsce po odzyskaniu niepodległości przez czternaście lat zaborczych kodeksów karnych niosło za sobą w praktyce różne problemy z nich wynikające. By można było je stosować należało, po pierwsze – dokonać ich urzędowych przekładów na język polski, po drugie – dokonać ich nowelizacji, dostosowując do warunków panujących w Polsce. Największe problemy z tym związane dotyczyły rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 r., odnośnie do którego początkowo miano koncepcję, by rozciągnąć jego moc obowiązującą na terytorium całego Państwa Polskiego. Mimo odrzucenia tej koncepcji i nacisków, by jak najszybciej uchwalić polski kodeks karny, zaborcze kodyfikacje karne na ziemiach polskich obowiązywały 14 lat (a kodeks karny polski z 1932 r. tylko siedem), co świadczy o tym, że odegrały one istotną rolę w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wywarły one bowiem duży wpływ na kształtowanie się systemu polskiego prawa karnego w tym okresie oraz były jedną z podstaw wykorzystywanych w trakcie prac nad kodeksem karnym z 1932 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red. ; Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-75-5 (druk) ; ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

10.34616/23.19.103

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm