Object

Title: Zaborcze kodyfikacje prawa karnego materialnego w Polsce w okresie przejściowym w latach 1918-1932

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zaborcze kodyfikacje prawa karnego materialnego w Polsce w okresie przejściowym w latach 1918-1932

Creator:

Koredczuk, Józef

ORCID:

0000-0002-3471-586X

Subject and Keywords:

kodeks karny   Austria   kodeks karny rosyjski z 1903 r.   Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939   urzędowy przekład kodeksu rosyjskieg   zaborcze kodyfikacje karne

Abstract:

Obowiązywanie w Polsce po odzyskaniu niepodległości przez czternaście lat zaborczych kodeksów karnych niosło za sobą w praktyce różne problemy z nich wynikające. By można było je stosować należało, po pierwsze – dokonać ich urzędowych przekładów na język polski, po drugie – dokonać ich nowelizacji, dostosowując do warunków panujących w Polsce. Największe problemy z tym związane dotyczyły rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 r., odnośnie do którego początkowo miano koncepcję, by rozciągnąć jego moc obowiązującą na terytorium całego Państwa Polskiego. Mimo odrzucenia tej koncepcji i nacisków, by jak najszybciej uchwalić polski kodeks karny, zaborcze kodyfikacje karne na ziemiach polskich obowiązywały 14 lat (a kodeks karny polski z 1932 r. tylko siedem), co świadczy o tym, że odegrały one istotną rolę w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wywarły one bowiem duży wpływ na kształtowanie się systemu polskiego prawa karnego w tym okresie oraz były jedną z podstaw wykorzystywanych w trakcie prac nad kodeksem karnym z 1932 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red.   Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:97401   ISBN 978-83-66066-75-5 (druk)   ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.103

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 4, 2019

Number of object content hits:

1 922

Number of object content views in PDF format

2088

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104561

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information