Object

Title: Przejściowe ośrodki i organy władzy na ziemiach polskich zaboru austriackiego (1918-1921)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przejściowe ośrodki i organy władzy na ziemiach polskich zaboru austriackiego (1918-1921)

Creator:

Ptak, Marian J. (1950- )

ORCID:

0000-0002-8369-0494

Subject and Keywords:

Polska   II Rzeczpospolita 1918-1939   zabór austriacki   przejściowe ośrodki i organy władzy

Abstract:

Opracowanie jest syntetyczną prezentacją przejściowych ośrodków i organów władzy, powstałych na ziemiach polskich byłego zaboru austriackiego w latach 1918 – 1921, a więc w okresie kształtowania się ustroju politycznego Drugiej Rzeczypospolitej, zwieńczonego Konstytucją Marcową. Udało się ustalić dziewięć lub dziesięć takich ośrodków o charakterze regionalnym albo lokalnym, z których najdłużej taką rolę pełniły Cieszyn, Kraków i Lwów. Powstały w nich nowe autonomiczne organy władzy o charakterze przedstawicielskim i biurokratycznym, łączące funkcje ustawodawcze i wykonawcze, działające w najtrudniejszym okresie powstawania ustrojowo-prawnych podwalin Drugiej Rzeczypospolitej. Nie wszystkie z nich wyrażały interesy narodowe ludności polskiej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red.   Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:97398   ISBN 978-83-66066-75-5 (druk)   ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.100

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 4, 2019

Number of object content hits:

803

Number of object content views in PDF format

846

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104557

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information