Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontestator w oportunistycznym społeczeństwie : zarys myśli politycznej Hrabiego Henryka Rzewuskiego (1791- 1866)

Alternative title:

Antagonist in oportunistic society : overview of political thought of count Henryk Rzewuski (1791-1866)

Creator:

Klimpel, Kacper

Subject and Keywords:

konserwatyzm   konstytucja   szlachta

Abstract:

Hrabia Henryk Rzewuski herbu Krzywda był pochodzącym ze Sławuty na Wołyniu magnackim publicystą. W wyniku nadań ziemskich w XVII wieku familia Rzewuskich zrobiła fortunę i stała się znaczącym w ówczesnej Rzeczypospolitej rodem. Swą działalność rozwinął w XIX wieku- czasach burzliwego rozwoju konserwatyzmu. Uwagę skupiał na manifestacji negatywnego stosunku do Konstytucji majowej oraz krytyce ów społeczeństwa, którego oportunistyczny charakter był głównym powodem rozłamu w doktrynie. Własna wizja rozmaitych aspektów życia czyniły tę postać niezwykle atrakcyjną intelektualnie. Jego ciekawe z naukowego punktu widzenia poglądy nie były odosobnione, dlatego zasługują na poświęcenie im uwagi

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

ISSN 2451-2060  
ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 177-185

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors