Object

Title: Antagonist in oportunistic society : overview of political thought of count Henryk Rzewuski (1791-1866) ; Kontestator w oportunistycznym społeczeństwie : zarys myśli politycznej Hrabiego Henryka Rzewuskiego (1791- 1866)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Antagonist in oportunistic society : overview of political thought of count Henryk Rzewuski (1791-1866)  
Kontestator w oportunistycznym społeczeństwie : zarys myśli politycznej Hrabiego Henryka Rzewuskiego (1791- 1866)

Alternative title:

Antagonist in oportunistic society : overview of political thought of count Henryk Rzewuski (1791-1866)

Creator:

Klimpel, Kacper

Subject and Keywords:

konserwatyzm   konstytucja   szlachta

Abstract:

Count Henryk Rzewuski was magnate writer from Slawuta in Volyn. As a result of terrestial boardcastings in 17th century, the family Rzewuski made a fortune and became one of the greatests family of then Rzeczpospolita. He expanded his activities in 19th century- the time of development of conservatism. He had negative attitude toward May Constitution and he was criticizing then society. In his opinion oportunistic nature was one of the most important reasons of split in the doctrine. His own and interesting visions of varieties of life made him very atractive intellectually person. His ideas were very interesting from scientific point of view. They weren't also isolated so they merit for observation  

Hrabia Henryk Rzewuski herbu Krzywda był pochodzącym ze Sławuty na Wołyniu magnackim publicystą. W wyniku nadań ziemskich w XVII wieku familia Rzewuskich zrobiła fortunę i stała się znaczącym w ówczesnej Rzeczypospolitej rodem. Swą działalność rozwinął w XIX wieku- czasach burzliwego rozwoju konserwatyzmu. Uwagę skupiał na manifestacji negatywnego stosunku do Konstytucji majowej oraz krytyce ów społeczeństwa, którego oportunistyczny charakter był głównym powodem rozłamu w doktrynie. Własna wizja rozmaitych aspektów życia czyniły tę postać niezwykle atrakcyjną intelektualnie. Jego ciekawe z naukowego punktu widzenia poglądy nie były odosobnione, dlatego zasługują na poświęcenie im uwagi

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108799   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 177-185

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

154

Number of object content views in PDF format

160

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104528

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information