Object

Title: Prawo własności w systemie prawa naturalnego Hugo Grocjusza

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo własności w systemie prawa naturalnego Hugo Grocjusza

Alternative title:

Ownership in Hugo Grotius system of natural law

Creator:

Gaweł, Kamil

Subject and Keywords:

Grocjusz, Hugo (1583-1645)   własność   prawo naturalne

Abstract:

The text is intended to show the role of the concept of property in Hugo Grotius's Thought and his terminology. The author, apart from analyzing the notion of property on the canon of Grotius, shows the historical, biographical and theoretical context. The text is based on the analysis of Polish literature of the subject, becoming part of the convention, and the direction of the research of the achievements of the thinker. An important place in the text is played by an analysis of terminology which Grotius created to express the postulates of his doctrine  

Tekst ma na celu ukazanie roli pojęcia własności w myśli Hugo Grocjusza, oraz typowej dla niego terminologii. Autor poza analizą pojęcia własności na kanwie doktryny Grocjusza, ukazuje kontekst historyczny, biograficzny, oraz teoretycznoprawny. Tekst jest oparty o analizę polskiej literatury przedmiotu, co za tym idzie wpisuje się w konwencje, oraz kierunek badań nad dorobkiem myśliciela. Istotne miejsce w tekście odgrywa analiza terminologii, którą Grocjusz stworzył do wyrażenia postulatów swojej doktryny

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108798   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 161-176

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

1 530

Number of object content views in PDF format

1542

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104526

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information