Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontradyktoryjność vs. inkwizycyjność w procesie karnym – spór polityczny czy naukowy?

Alternative title:

Adversarial system vs. inquisitorial system in the criminal proceedings – a political or scientific dispute?

Creator:

Górnicka, Maria

Subject and Keywords:

kontradyktoryjność ; inkwizycyjność ; doktryny polityczne ; postępowanie karne

Abstract:

Autor w prezentowanym artykule przedstawia płaszczyznę polityczną i naukową sporu między kontradyktoryjnością i inkwizycyjnością. Celem opracowania jest pokazanie, że sporów między kontradyktoryjnością i inkwizycyjnością jest kilka, prowadzonych na różnych płaszczyznach i na różne sposoby. Opisane spory te są trudne do kategorycznego oddzielenia

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

ISSN 2451-2060 ; ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 145-160

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors