Object

Title: Myśl polityczno-prawna i działalność Wincentego Niemojowskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Myśl polityczno-prawna i działalność Wincentego Niemojowskiego

Alternative title:

Political and legal thought and activities of Wincenty Niemojowski

Creator:

Zakrzewski, Jakub

Subject and Keywords:

liberalizm   monarchia konstytucyjna   powstanie listopadowe   Niemojewski, Wincenty (1854-1926)

Abstract:

The article is a presentation and analysis of political and legal thought as well as the activities of Wincenty Niemojowski - a nobleman, lawyer, and also a Member of Parliament for the Kingdom of Poland and a member of the National Government during the november uprising. This thought constituted a kind of reception of the doctrine of the French liberal Binyamin Constant on Polish soil. Niemojowski sacrificed his life trying to make it happen and introduce it to the political discourse, exposing himself to the negativity of his person on the part of Tsar Alexander I and his supporters. After being imprisoned in the home, he took up Constant's translation into Polish, which he enriched with his own footnotes and comments. He particularly emphasized in them the broad principle of the division of power, the modern concept of freedom and the catalog of guarantees of public authorities, such as freedom of the press or the independence of the courts. All this set in the historical context gives a very interesting subject for conducting discussions and scientific analysis  

Artykuł stanowi przedstawienie i analizę myśli polityczno-prawnej oraz działalności Wincentego Niemojowskiego- szlachcica, prawnika, a także posła na sejm Królestwa Polskiego oraz członka Rządu Narodowego w czasie powstania listopadowego. Myśl ta stanowiła swoistą recepcję doktryny francuskiego liberała Beniamina Constanta na ziemiach polskich. Niemojowski poświęcił swoje życie starając się ją urzeczywistnić i wprowadzić do politycznego dyskursu narażając się na nieprzychylność w stosunku do jego osoby ze strony Cara Aleksandra I i jego stronników. Po osadzeniu w areszcie domowym zajął się tłumaczeniem na język polski dzieł Constanta, które wzbogacił własnymi przypisami i komentarzami. Szczególnie podkreślał w nich szeroką zasadę podziału władzy, nowoczesną koncepcję wolności oraz katalog rękojmi władz publicznych, takich jak wolność prasy czy niezawisłość sądów. To wszystko osadzone w kontekście historycznym daje bardzo ciekawy przedmiot do prowadzenia dyskusji i analizy naukowej

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108793   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 101-112

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Mar 30, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

202

Number of object content views in PDF format

206

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104507

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information