Object

Title: Kawaleria Orderowa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny jako plan Władysława IV na konfesjonalizację elity władzy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kawaleria Orderowa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny jako plan Władysława IV na konfesjonalizację elity władzy

Alternative title:

The Order of Immaculate Conception of Our Lady as Władysław IV Vasa's plan for confessionalization of the power elite

Creator:

Popielarz, Aleksander

Subject and Keywords:

konfesjonalizacja   katolicyzm   kawaleria Orderu Niepokalanego Poczęcia NMP   królowie i władcy   władza

Abstract:

Paradigm of confessionalization is based on assumption that tendencies to unify religion after reformation are an example of modernization process. In this paper we will try to examine Władysław IV's plans as form of confessionalization. Pope Urban VIII asked Sigismund III Vasa to found one in Poland, but in was Władysław IV who took the Pope's idea. It was in fact impossible for a non-Catholic to be members of this order without conflict with his own faith. In King's project were involved Jerzy Ossoliński and Albrycht Stanisław Radziwiłł ‒ both known for their support of Counter-reformation and anti-Protestant views  

Paradygmat konfesjonalizacji stanowi próbę ujęcia poreformacyjnych dążeń do ponownego ujednolicenia religijnego jako aspektu modernizacji. Wynikiem konfesjonalizacji miało być uformowanie nowożytnego zdyscyplinowanego społeczeństwa. Próbę ustanowienia przez Władysława IV kawalerii Orderu Niepokalanego Poczęcia NMP można rozpatrywać jako przykład konfesjonalizacji. Papież Urban VIII prosił Zygmunta III utworzenie w Rzeczypospolitej filii Milicji Chrześcijańskiej księcia Karola Gonzagi. Koncepcję tą podjął w zmienionej formie Władysław IV. Planowane bractwo zostało przed wprowadzeniem zatwierdzone przez papieża, o co król nie potrzebował zabiegać jeśli zależałoby mu jedynie na wyróżnieniu i skupieniu wokół siebie grupy osób. Kawalerowie musieliby uczestniczyć w katolickich nabożeństwach oraz przysięgać na wierność Stolicy Apostolskiej. W projekt zaangażowani byli znani ze swojego potrydenckiego katolicyzmu Jerzy Ossoliński i Albrycht Stanisław Radziwiłł

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108792   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 85-100

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

183

Number of object content views in PDF format

188

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104504

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information