Object

Title: Gurukula - nauka w domu guru : o dawnej i współczesnej relacji mistrz - uczeń w nauce klasycznego (i nie tylko) tańca indyjskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gurukula - nauka w domu guru : o dawnej i współczesnej relacji mistrz - uczeń w nauce klasycznego (i nie tylko) tańca indyjskiego

Alternative title:

Gurukula - the guru's home : modern and ancient relationship between the master and the disciple within the teaching of classical (and not only) Indian dance

Creator:

Kann-Skorupska, Zuzanna

Subject and Keywords:

gurukula   Natasastra   guru   dance   India  
gurukula   Natjaśastra   guru   taniec   Indie

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The traditional teaching of classical Indian dances is a fascinating cultural phenomenon. In my considerations I explain what the term classical Indian dance stands for and what is its history. I describe the ancient teaching model of the temple dance dasijattam and the particular relationship between the disciple and the teacher in the Gurukula system. It is crucial to emphasise the oral tradition and the method of knowledge transfer. I wonder if this teaching model might be applied in the modern world, what are its advantages and disadvantages and if foreign dancers might follow this kind of path  

Tradycyjne nauczanie klasycznych form tańca indyjskiego jest niezwykle fascynującym zjawiskiem kulturowym. W swoich rozważaniach wyjaśniam, co kryje się pod pojęciem klasycznego tańca indyjskiego, jaka była jego historia. Opisuję starożytny model nauczania świątynnego tańca dasijattam oraz rodzaj szczególnych relacji, jakie łączyły ucznia i nauczyciela w systemie gurukula. Istotne w tym przypadku jest zwrócenie uwagi na tradycję ustną, sposób przekazu wiedzy. Zastanawiam się, na ile możliwe jest funkcjonowanie tego modelu nauczania we współczesnym świecie, jakie są jego wady i zalety, a także, czy zagraniczni tancerze mogą podążać taką drogą.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108820   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.313.321

Language:

eng   pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 313-321

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

113

Number of object content views in PDF format

115

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104424

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information