Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie Biuletynu Informacji Publicznej w zapewnieniu jawności działań administracji publicznej na przykładzie zamówień publicznych

Alternative title:

The importance of Public Information Bulletin (BIP) for realizing transparency of public administration activities in public procurement area

Creator:

Mika, Adam

ORCID:

0000-0003-2778-8507

Subject and Keywords:

Public Information Bulletin ; public procurement ; house-procurement ; transparency ; public administration

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych ; Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Public Information Bulletin (BIP) has a great influence on direct access to public information. Its importance is bigger and bigger in Public Procurement Law nowadays. Publications in BIP are cur­rently required in cases of in house-procurement and public contracts for social and other specific services. The aim of this paper is to evaluate the impact of BIP on transparency of public adminis­tration activities in public procurement area, especially the impact of the lack of publication in BIP on validity of contracts.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red. ; Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2017

Identifier:

ISSN 0524-4544

DOI:

click here to follow the link

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544. Nr 323 (2017), s. 277-287

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2017

Autor opisu:

WR U/PAdjm