Object

Title: Wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Alternative title:

Own housing purpoes on the ground of the act on income tax from individual people

Creator:

Basty, Roksana

ORCID:

0000-0002-7534-6474

Subject and Keywords:

spending on own residential purposes   income from the sale of property   release   renting premises  
wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe   przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości   zwolnienie   wynajem lokalu

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The subject of this article is the analysis of Act on personal income tax (Article 21, paragraph 1, point 131), which declares the conditions necessary to apply exemption from tax on income from the sale of real estate. The article defines the term “own housing purposes” on the basis of positions of tax authorities and court judgments on the matter. The study also examined the impact of renting a property meant to fulfill own housing purposes against the possibility of applying a partial tax exemption  

Przedmiotem opracowania jest analiza treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1 określającego warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia z podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości. W artykule sformułowano definicję pojęcia ,,własne cele mieszkaniowe”, bazując na orzecznictwie i odwołując się do aktualnych stanowisk organów podatkowych. Badaniu podano również wpływ wynajmu nieruchomości przeznaczonej na realizację własnych celów mieszkaniowych na możliwości zastosowania przedmiotowego zwolnienia

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95989   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2018, s. 87-99

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 22, 2019

Number of object content hits:

12 836

Number of object content views in PDF format

13007

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103357

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information