Object

Title: Posiadanie przez radnego rady gminy udziałów lub akcji w spółce z udziałem gminnych osób prawnych w świetle art. 24 f ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Posiadanie przez radnego rady gminy udziałów lub akcji w spółce z udziałem gminnych osób prawnych w świetle art. 24 f ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym

Alternative title:

The possession of shares in companies with the participation of municipal legal persons by municipal councilor in the light of article 24 f par. 5 of Local Government Act

Creator:

Cilak, Małgorzata

Subject and Keywords:

company with the participation of municipal legal persons   councilor   municipal council  
spółka z udziałem gminnych osób prawnych   radny   rada gminy

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The subject of the study is the analysis of art. 24 f par. 5 of Local Government Act, that limits the ownership of shares in companies with the participation of municipal legal persons by a municipal councilor. The examination include also the effects of this provision for the position of a councilor as a partner or shareholder of the company to which this provision applies, as well as the possible impact of holding a shares in companies with the participation of municipal legal persons to exercising the councilor's mandate  

Przedmiotem opracowania jest analiza treści art. 24 f ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, przewidującego ograniczenie posiadania udziałów lub akcji spółek z udziałem gminnych osób prawnych przez radnego rady gminy. Badaniu poddano również skutki tego przepisu dla pozycji radnego jako wspólnika lub akcjonariusza spółki, do której przepis ten ma zastosowanie, a także ewentualny wpływ posiadania pakietu udziałów lub akcji spółek z udziałem gminnych osób prawnych na wykonywanie mandatu radnego

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95968   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2018, s. 73-94

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 19, 2019

Number of object content hits:

458

Number of object content views in PDF format

495

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103289

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information