Object

Title: Andrzej Borodo, „Konstrukcja prawna ustawy budżetowej”, „Dom Organizatora”, Toruń 2017, ISBN 978-83-7285-824-5, s. 155

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Andrzej Borodo, „Konstrukcja prawna ustawy budżetowej”, „Dom Organizatora”, Toruń 2017, ISBN 978-83-7285-824-5, s. 155

Alternative title:

Andrzej Borodo, „Legal structure of the Budget Act”, „Dom Organizatora”, Toruń 2017, ISBN 978-83-7285-824-5, s. 155

Creator:

Wantoch-Rekowski, Jacek

Subject and Keywords:

public finances   law/act   budget   financial plan  
ustawa   budżet   finanse publiczne   plan finansowy

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

This review provides an analysis and an evaluation of themonograph entitled: „Legal structure of the Budget Act”  

Artykuł recenzyjny analizuje i ocenia monografię pt. Konstrukcja prawna ustawy budżetowej

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95964   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2018, s. 105-112

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 19, 2019

Number of object content hits:

122

Number of object content views in PDF format

139

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103261

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information