Obiekt

Tytuł: A profile of the convict, sentenced for the crime from article  197-203 Criminal Code, which was committed due to disorders of sexual preference. The test report ; Sylwetka skazanego za przestępstwo z art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Raport z badań

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

A profile of the convict, sentenced for the crime from article  197-203 Criminal Code, which was committed due to disorders of sexual preference. The test report  
Sylwetka skazanego za przestępstwo z art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Raport z badań

Twórca:

Kunaj, Malwina

ORCID:

0000-0002-2097-0122

Temat i słowa kluczowe:

sexually-motivated crimes   disorders of sexual preference   penitentiary   a custodial sentence   a therapeutic system  
przestępstwa na tle seksualnym   zaburzenia preferencji seksualnych   zakład karny   kara pozbawienia wolności   system terapeutyczny

Abstrakt:

The present thesis focuses on presenting a profile of the average convict, sentenced for crimes committed due to disorders of sexual preference and imprisoned for a custodial sentence on account of commitment to this crime. The presentation is based on the empirical research, which was carried out on the files of 30 convicts in Oleśnica Penitentiary. Moreover, the subject of analysis are also issues related to the executions of a custodial sentence towards those condemned. The test shall be treated as a pilot and partial. Towards the complex nature of the issue, there is a need for a further study and research-based also on the other scientific discipline, mainly on psychology, psychiatry and forensic sexology.  

Niniejsza praca koncentruje się na przedstawieniu sylwetki przeciętnego skazanego za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, odbywającego orzeczoną z powodu popełnienia tego przestępstwa karę pozbawienia wolności. Prezentacja opiera się na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych na aktach 30 skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Oleśnicy. Nadto analizie zostały poddane kwestie związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności wobec tej grupy skazanych. Badania te należy potraktować, jako pilotażowe i cząstkowe. Wobec złożonej problematyki zagadnienia, konieczne są dalsze analizy i badania oparte również na innych dyscyplinach naukowych, w tym przede wszystkim na psychologii, psychiatrii i seksuologii sądowej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Data wydania:

2019

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96030   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.085

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Malwina Kunaj

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

20 paź 2022

Data dodania obiektu:

29 lip 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

900

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1016

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103062

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji