Object

Title: A profile of the convict, sentenced for the crime from article  197-203 Criminal Code, which was committed due to disorders of sexual preference. The test report ; Sylwetka skazanego za przestępstwo z art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Raport z badań

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A profile of the convict, sentenced for the crime from article  197-203 Criminal Code, which was committed due to disorders of sexual preference. The test report  
Sylwetka skazanego za przestępstwo z art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Raport z badań

Creator:

Kunaj, Malwina

ORCID:

0000-0002-2097-0122

Subject and Keywords:

sexually-motivated crimes   disorders of sexual preference   penitentiary   a custodial sentence   a therapeutic system  
przestępstwa na tle seksualnym   zaburzenia preferencji seksualnych   zakład karny   kara pozbawienia wolności   system terapeutyczny

Abstract:

The present thesis focuses on presenting a profile of the average convict, sentenced for crimes committed due to disorders of sexual preference and imprisoned for a custodial sentence on account of commitment to this crime. The presentation is based on the empirical research, which was carried out on the files of 30 convicts in Oleśnica Penitentiary. Moreover, the subject of analysis are also issues related to the executions of a custodial sentence towards those condemned. The test shall be treated as a pilot and partial. Towards the complex nature of the issue, there is a need for a further study and research-based also on the other scientific discipline, mainly on psychology, psychiatry and forensic sexology.  

Niniejsza praca koncentruje się na przedstawieniu sylwetki przeciętnego skazanego za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, odbywającego orzeczoną z powodu popełnienia tego przestępstwa karę pozbawienia wolności. Prezentacja opiera się na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych na aktach 30 skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Oleśnicy. Nadto analizie zostały poddane kwestie związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności wobec tej grupy skazanych. Badania te należy potraktować, jako pilotażowe i cząstkowe. Wobec złożonej problematyki zagadnienia, konieczne są dalsze analizy i badania oparte również na innych dyscyplinach naukowych, w tym przede wszystkim na psychologii, psychiatrii i seksuologii sądowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96030   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.085

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Malwina Kunaj

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 29, 2019

Number of object content hits:

870

Number of object content views in PDF format

985

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103062

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information