Object

Title: Limits of the free judge’s discretion in the aspect of the grounds for cancellation of conditional release ; Granice swobodnego uznania sędziowskiego w aspekcie przesłanek odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Limits of the free judge’s discretion in the aspect of the grounds for cancellation of conditional release  
Granice swobodnego uznania sędziowskiego w aspekcie przesłanek odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia

Creator:

Krajewska, Aleksandra

ORCID:

0000-0001-9874-3643

Subject and Keywords:

discretion   judge   cancellation   conditional   penalty  
uznanie   sędzia   odwołanie   warunkowe   kara

Abstract:

This article focuses on the analysis of the powers of the adjudicating court on the assessment of the existence of conditions for the cancellation of conditional release and statutory limits. Also subjected to analyzes the directions of legislative changes consisting in restricting the discretionary power of the judge in the assessment of the occurrence of conditions for the cancellation of conditional release and the results of the examination of the position of judges in this subject.  

Niniejszy artykuł skupia się na analizie przysługujących sądowi orzekającemu uprawnień w zakresie oceny wystąpienia przesłanek odwołania warunkowego zwolnienia oraz ustawowych granic. Poddano również analizuje kierunki zmian ustawodawczych polegających na ograniczeniu dyskrecjonalnej władzy sędziego w zakresie oceny wystąpienia przesłanek odwołania warunkowego zwolnienia oraz wyniki badań stanowiska sędziów w tym przedmiocie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96029   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.084

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Krajewska

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 29, 2019

Number of object content hits:

397

Number of object content views in PDF format

423

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103061

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information