Object

Title: The amendment of the Executive Penal Code in range of article 100 – a display of effective fight with the problems of current polish penitentiary system or step backward on the road to complete implementation of international standards? ; Zmiana brzmienia art. 100 k.k.w. – przejaw skutecznej walki z problemami współczesnego polskiego systemu penitencjarnego czy krok wstecz na drodze do pełnej realizacji międzynarodowych standardów?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The amendment of the Executive Penal Code in range of article 100 – a display of effective fight with the problems of current polish penitentiary system or step backward on the road to complete implementation of international standards?  
Zmiana brzmienia art. 100 k.k.w. – przejaw skutecznej walki z problemami współczesnego polskiego systemu penitencjarnego czy krok wstecz na drodze do pełnej realizacji międzynarodowych standardów?

Creator:

Franczuk, Katarzyna   Hłuszij, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-0006-6582   0000-0002-8273-4942

Subject and Keywords:

prison overcrowding   prisoners’ deployment   polish penitentiary system  
przeludnienie jednostek penitencjarnych   rozmieszczanie więźniów   polski system penitencjarny

Abstract:

This article is devoted to challenges which are presented currently to the polish penitentiary system in the scope of methods in deploying prisoners in penitentiaries. In this work authors have considered the validity of the last amendment of Executive Penal Code in range of article 100.  

Artykuł został poświęcony zadaniom stawianym współcześnie polskiemu systemowi penitencjarnemu w zakresie metod rozmieszczania skazanych w jednostkach penitencjarnych. W tej pracy autorki rozważyły znaczenie ostatnich zmian w Kodeksie karnym wykonawczym dotyczących artykułu 100.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96023   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.078

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Franczuk   Copyright by Agnieszka Hłuszij

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 28, 2019

Number of object content hits:

660

Number of object content views in PDF format

707

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103055

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information