Object

Title: Qualification and verification for a group of dangerous prisoners ‒ analysis of codex solutions in the context of the purpose of imprisonment ; Kwalifikacja i weryfikacja statusu osadzonych „niebezpiecznych” – analiza rozwiązań kodeksowych w kontekście celów wykonywania kary pozbawienia wolności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Qualification and verification for a group of dangerous prisoners ‒ analysis of codex solutions in the context of the purpose of imprisonment  
Kwalifikacja i weryfikacja statusu osadzonych „niebezpiecznych” – analiza rozwiązań kodeksowych w kontekście celów wykonywania kary pozbawienia wolności

Creator:

Całus, Magdalena

ORCID:

0000-0001-8322-7515

Subject and Keywords:

dangerous prisoner   imprisonment   classification of convicts  
więźniowie niebezpieczni   klasyfikacja skazanych   wykonywanie kary pozbawienia wolności

Abstract:

The article is entirely devoted to the institution of executive criminal law which is the procedure for qualifying for a group of dangerous prisoners and verifying the granted status. Attention was focused on the issue of the premises underlying that process. The aim of the article is to appraise validity and adequacy of the premises in the process of verification of “dangerous” status, as well as an attempt to create new guidelines. The author makes deliberations in the context of the purposes of imprisonment.  

Artykuł został poświęcony instytucji prawa karnego wykonawczego, którą jest procedura kwalifikowania do grupy osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, tj. tzw. osadzonych niebezpiecznych i weryfikacji przyznanego statusu. Uwaga została skoncentrowana na kwestii przesłanek stanowiących podstawę procesu nadawania oraz weryfikowania przedmiotowego statusu. Celem artykułu była ocena trafności i adekwatności przesłanek stosowanych w procesie weryfikacji statusu „niebezpiecznego”, a także próba stworzenia nowych wytycznych w przedmiotowym zakresie. Autorka dokonała rozważań w kontekście celów wykonywania kary pozbawienia wolności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96021   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.076

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Całus

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 28, 2019

Number of object content hits:

1 194

Number of object content views in PDF format

1320

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103053

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information