Object

Title: Obligations of the perpetrator subject to negotiation as part of voluntary submission to responsibility in penal fiscal law ; Obowiązki sprawcy podlegające negocjacjom w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obligations of the perpetrator subject to negotiation as part of voluntary submission to responsibility in penal fiscal law  
Obowiązki sprawcy podlegające negocjacjom w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym

Creator:

Białek, Piotr

ORCID:

0000-0001-8804-2069

Subject and Keywords:

voluntary submission to liability   penal and fiscal code   punitive measure   refraining from punishing the perpetrator  
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności   Kodeks Karno skarbowy   środek karny   zaniechanie ukarania sprawcy

Abstract:

The article characterizes the institution of voluntary submission to liability, a brief outline, characteristics and location in the Penal and Fiscal Code, legal problems.  

W artykule scharakteryzowano instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, przedstawiono krótki zarys instytucji, charakterystykę oraz umiejscowienie w kodeksie karno skarbowym, jak również problemy natury prawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96019   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.074

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Białek

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 28, 2019

Number of object content hits:

245

Number of object content views in PDF format

266

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103051

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information