Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O prawach i obowiązkach przedsiębiorcy na gruncie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Creator:

Sieradzka, Elżbieta

ORCID:

0000-0002-4274-3182

Subject and Keywords:

przedsiębiorca   pracownicze plany kapitałowe

Abstract:

W ramach artykułu przeprowadzona została analiza pozycji przedsiębiorcy w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. powszechnym, prywatnym i dobrowolnym systemie oszczędzania osób aktywnych zawodowo, funkcjonującym pod nazwą Pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Przedmiotem rozważań stała się rola, prawa i obowiązki przedsiębiorcy jako podmiotu zatrudniającego w funkcjonowaniu systemu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.069

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Sieradzka