Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych a konstytucyjna zasada prawa do sądu

Creator:

Kuderczak, Przemysław

ORCID:

0000-0002-8003-3245

Subject and Keywords:

konstytucja   prawo do sądu   zamówienia publiczne   obrót gospodarczy

Abstract:

Zamówienia publiczne to dziedzina obrotu gospodarczego, w której szeroko pojęty sektor publiczny wydatkując środki publiczne dokonuje zakupów towarów i usług wg ściśle określonych zasad i norm prawnych. Czy jednak konstruując przepisy dotyczące zamówień publicznych ustawodawca zabezpieczył konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna Red.   Jedlecka, Wioletta Red.   Kwieciński, Adam Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.062

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Przemysław Kuderczak