Object

Title: Evolution of the concept of cultural property in UNESCO Conventions ; Ewolucja pojęcia dóbr kultury w konwencjach UNESCO

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Evolution of the concept of cultural property in UNESCO Conventions  
Ewolucja pojęcia dóbr kultury w konwencjach UNESCO

Creator:

Gebuza, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-0719-4034

Subject and Keywords:

cultural property   cultural heritage   UNESCO  
dobro kultury   dziedzictwo kulturowe

Abstract:

The article presents the evolution of the concept of cultural property in public international law from the protection focused solely on tangible cultural property during armed conflict to preservation of intangible cultural heritage. The analysis of the development is based on the UNESCO conventions and identifies factors that have influenced the gradual broadening of the notion.  

Artykuł przedstawia ewolucję pojęcia dobra kultura w prawie międzynarodowym publicznym od ochrony skoncentrowanej wyłącznie na materialnych dobrach kultury podczas konfliktu zbrojnego do ochrony obejmującej niematerialne dziedzictwo kulturowe. Analiza rozwoju opiera się na konwencjach UNESCO i polega na identyfikacji czynników, które wpłynęły na stopniowe poszerzanie pojęcia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95892   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.058

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Gebuza

Object collections:

Last modified:

Aug 11, 2023

In our library since:

Jul 13, 2019

Number of object content hits:

1 775

Number of object content views in PDF format

1880

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103023

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information