Object

Title: Duty of alimony and support obligations between spouses ; Obowiązek alimentacyjny a obowiązek o charakterze alimentacyjnym między małżonkami

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Duty of alimony and support obligations between spouses  
Obowiązek alimentacyjny a obowiązek o charakterze alimentacyjnym między małżonkami

Creator:

Jędrys, Kinga

Subject and Keywords:

marriage   spouses   alimony obligation   family law   care for the family  
małżeństwo   małżonkowie   obowiązek alimentacyjny   prawo rodzinne   zaspokajanie potrzeb rodziny

Abstract:

The subject of this article is the issue of qualification of care for the family obligation which is the content of art. 27 The Family and Guardianship Code as a duty of alimony or as just a support obligation. The author considers just obligation between spouses and focuses on comparison with an alimony obligation. The text presents of main views expressed in Polish legal writings and the review of Polish judicature in this question.  

Tematem opracowania jest problematyka kwalifikacji obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny wynikającego z art. 27 k.r.o. jako obowiązku alimentacyjnego lub jako obowiązku o charakterze alimentacyjnym. Rozważania ograniczają się do obowiązku między małżonkami i koncentrują się na analizie podobieństw do obowiązku alimentacyjnego sensu stricto oraz różnic między tymi dwoma obowiązkami. W rozdziale zostało zaprezentowane stanowisko doktryny oraz przegląd orzecznictwa w tej kwestii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95714   ISBN 978-83-66066-64-9

DOI:

10.34616/23.19.026

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 142)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Kinga Jędrys

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jun 4, 2019

Number of object content hits:

2 294

Number of object content views in PDF format

2451

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102864

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information