Object

Title: Parentocracy and construction of educational and social inequalities ; Parentokracja i konstruowanie nierówności edukacyjno-społecznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Parentocracy and construction of educational and social inequalities  
Parentokracja i konstruowanie nierówności edukacyjno-społecznych

Creator:

Sobczak, Anna

ORCID:

0000-0002-6174-9045

Subject and Keywords:

family   education   children   parentocracy   social inequalities  
rodzina   edukacja   dzieci   parentokracja   nierówności społeczne

Abstract:

The aim of the article is to try to explain what is the ideology of parentocracy and describe its impact on the educational and social functioning of individuals, in particular in the conditions of modern mass education, also at the academic level. In this paper the method of analysis and synthesis of literature sources was used. Three possible ways of thinking about parentocracy can be distinguished, which include choices made by parents regarding their children’s participation in the education process, socialization in the family and the “post-educational” period associated with the entry of graduates into the labour market, in which parents’ social capital plays a significant role. Currently one of the important sources of educational and social inequality is the family, and more specifically parents and their resources, which they can use to ensure a proper education for their children.  

Celem artykułu jest próba wyjaśnienia czym jest ideologia parentokracji oraz opisu jej wpływu na edukacyjne i społeczne funkcjonowanie jednostek, w szczególności w warunkach współczesnego masowego kształcenia, również na poziomie akademickim. W pracy wykorzystano metodę analizy oraz syntezy źródeł literaturowych. Można wyróżnić trzy możliwe sposoby myślenia o parentokracji, na jakie składają się wybory dokonywane przez rodziców dotyczące uczestnictwa ich dzieci w procesie edukacji, socjalizacja w rodzinie i okres „poedukacyjny” związany z wejściemabsolwentów na rynek pracy, w którym dużą rolę odgrywa kapitał społeczny rodziców. Obecnie jednym z ważnych źródeł tworzenia się nierówności edukacyjno-społecznych jest rodzina, a konkretnie rodzice i posiadane przez nich zasoby, które mogą wykorzystać, aby zapewnić odpowiednie kształcenie swoim dzieciom.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95662   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr20182.447.458

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 18 (2/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

May 7, 2019

Number of object content hits:

372

Number of object content views in PDF format

465

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102856

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information