Object

Title: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej na przykładzie PKN Orlen SA

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej na przykładzie PKN Orlen SA

Creator:

Wiatrzyk, Krzysztof

Subject and Keywords:

debt ratio   index   unit   PKN Orlen SA   financial condition   profitability indicator   turnover ratio   liquidity ratio   ratio analysis  
wskaźnik   kondycja finansowa   analiza wskaźnikowa   PKN Orlen SA   wskaźnik płynności   wskaźnik rentowności   wskaźnik rotacji   wskaźnik zadłużenia   jednostka

Abstract:

This article presents the essence and importance of one of the components of the financial analysis, i.e. an index analysis based on the example of PKN Orlen SA. In the current economic system associated with competitiveness, where the availability of quantitative data increases significantly, the use of ratio analysis is the basic and widely used tool for assessing the financial condition of operations. The aim of the article is to show the most important indicators of the ratio analysis, enabling the assessment of the entity’s activity using financial reporting on the one hand and taking into account market trends on the other. The ratio analysis enables comparability of financial data both in the current and next period. Nevertheless, while practicing it, one should remember to follow the basic rules dictated by financial analysis.  

W niniejszym artykule przedstawiono istotę i znaczenie jednego z elementów składowych analizy finansowej, tj. analizy wskaźnikowej na przykładzie PKN Orlen SA. W obecnym systemie gospodarczym stowarzyszonym z konkurencyjnością, gdzie dostępność do danych ilościowych znacznie wzrasta, stosowanie analizy wskaźnikowej stanowi podstawowe i powszechnie stosowane narzędzie oceny kondycji finansowej działalności. Celem artykułu jest ukazanie najważniejszych miar analizy wskaźnikowej, umożliwiających ocenę działalności jednostki przy wykorzystaniu sprawozdawczości finansowej z jednej strony i uwzględnieniu tendencji rynkowych z drugiej. Analiza wskaźnikowa umożliwia porównywalność danych finansowych zarówno w okresie bieżącym, jak i w przyszłym. Niemniej jednak przy jej praktykowaniu należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad podyktowanych analizą finansową.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena Red.   Zielińska, Anetta. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94286   ISBN 978-83-66066-33-5

DOI:

10.23734/23.18.034

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Wiatrzyk

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2022

In our library since:

Feb 5, 2019

Number of object content hits:

37 778

Number of object content views in PDF format

43779

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101512

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information