Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej kluczowych podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego za lata 2012–2016

Creator:

Łagowski, Paweł

Subject and Keywords:

ochrona zdrowia   analiza finansowa   podmioty lecznicze

Abstract:

Celem artykułu jest analiza i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Jednostki te odgrywają kluczową rolę w ramach wojewódzkiego systemu ochrony zdrowia, dlatego wiwisekcja ich sytuacji finansowej jest istotną kwestią, także z punktu widzenia pacjentów. W analizie wykorzystano wskaźniki z grupy oceny zyskowności, płynności, efektywności oraz zadłużenia, na podstawie których tworzony jest raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zaobserwowane w badanych podmiotach tendencje powinny stać się przedmiotem zainteresowania z jednej strony kadry zarządzającej, a z drugiej nadzoru właścicielskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena Red.   Zielińska, Anetta. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-33-5

DOI:

10.23734/23.18.034

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Paweł Łagowski