PLMET:

click here to follow the link

Title:

Akt dobrosąsiedzki : 30 lat traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Abstract:

Podpisany 17 czerwca 1991 r. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zakończył okres ustanawiania podstaw dla bilateralnych stosunków polsko-niemieckich. Nieprzypadkowo jego polityczne znaczenie mierzone jest wagą francusko-niemieckiego Traktatu Elizejskiego (podpisanego 22 stycznia 1963 r.). "Duży" Traktat pozostaje symbolem dobrego sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Dzięki potwierdzonym i ustanowionym w tym Traktacie możliwościom, sąsiedztwo polsko-niemieckie wypełnione zostało treścią intensywnych relacji gospodarczych i siecią powiązań społecznych. Sąsiedztwo to ujęte zostało w mocne ramy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, które chroni i gwarantuje status podmiotów gospodarczych i prawa obywateli Unii. Dobre sąsiedztwo polsko-niemieckie stało się "odporne" na zawirowania polityczne oraz na próby wykorzystania starych resentymentów dla doraźnych celów politycznych. Świadczy to o rzeczywistym dorobku ostatnich trzydziestu lat sąsiedztwa polsko-niemieckiego oraz o znaczeniu "dużego" Traktatu.

Place of publishing:

Wrocław   Warszawa

Publisher:

Dom Wydawniczy Elipsa

Contributor:

Barcz, Jan. Red.   Ruchniewicz, Krzysztof. Red.

Date issued:

2021

Detailed Type:

książka

Identifier:

ISBN 78-83-8017-396-5

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Authors and Dom Wydawniczy ELIPSA

Autor opisu:

MZ