Kolekcja

Archiwum UWr

Archiwum jest ogólnouczelnianą jednostką związaną z podstawową działalnością Uniwersytetu. Gromadzi i opracowuje akta i dokumenty wytworzone w Uniwersytecie od 1811 r.

podrzędne

Kolekcji: 0

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji