Kolekcja

Materiały Etnograficzne z Archiwum PTL - "Kultura Cyfrowa 2017"

Materiały dotyczą dziedzin tradycyjnej kultury ludowej: strój ludowy i jego zdobnictwo, rzemiosło i rękodzieło, pożywienie ludowe, obrzędowość doroczna i folklor. Znajdują się tu:

  • wybrane zeszyty Atlasu Polskich Strojów Ludowych;
  • materiał ilustracyjny i rękopiśmienny archiwalnych zeszytów Atlasu Polskich Strojów Ludowych (materiały przygotowane do publikacji, z których część w ogóle nie znalazła się w wydanych książkach);
  • materiały rozproszone dotyczące stroju ludowego i tradycyjnego zdobnictwa znajdujące się w Archiwum PTL z lat 1900–1952;
  • spuścizna naukowa po etnografie i muzealniku Janie Piotrze Dekowskim (1907–1988) - materiały etnograficzne, obejmujące okres XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem lat ok. 1930–1988. Wśród wybranych dokumentów są m.in. te dotyczące: regionalnych strojów ludowych (w tym wzorniki, próbki tkanin, fragmenty koronek, haftów z różnych obszarów woj. łódzkiego) oraz projektowanej pracy – leksykonu pożywienia chłopów. W wytypowanych jednostkach archiwalnych znajdują się także materiały dotyczące folkloru i obrzędowości ludowej, rzemiosła i budownictwa ludowego. Ciekawym materiałem są również archiwalia dot. działalności Kół Miłośników Folkloru (m.in. Łódź, Kalisz, Opoczno).

Materiały są publikowane w Bibliotece Cyfrowej UWr dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w programie Kultura Cyfrowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

podrzędne

Kolekcji: 0

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji