Kolekcja

Prof. Karol Wolfke

Prof. dr hab. Karol Wolfke (4 czerwca 1915 - 8 marca 2015 r.) Urodził się w Zurychu. Jego ojcem był znakomity fizyk Mieczysław Wolfke (prekursor holografii, współpracującym m.in. z Albertem Einsteinem). Profesor Wolfke od 1935 roku do rozpoczęcia II wojny światowej studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie oraz w Warszawie. Kampanie wrześniową odbył na stanowisku dowódcy plutonu w Modlinie, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Okres niewoli spędził w obozach jenieckich, głównie w oflagu Murnau.

Do kraju powrócił w 1945 r., w styczniu 1946 r. na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał tytuł magistra praw, a od października 1946 r. został powołany na stanowisko starszego asystenta w katedrze Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Po uzyskaniu w 1949 r. stopnia doktora nauk prawnych został adiunktem w tejże Katedrze. W latach 1951-1957 pracował w Wyższej Szkole Ekonomicznej, jednocześnie ukończył studia filozoficzne. Wrócił na Wydział Prawa w 1957 r., gdzie przeszedł przez kolejne stopnie i tytuły naukowe az do profesora zwyczajnego.

Profesor prowadził badania naukowe w doskonałych ośrodkach badawczych. Jako stypendysta Fundacji Forda przebywał w Genewie, w Woodrow Wilson Center w Waszyngtonie oraz Instytucie Maxa Plancka w Heidelbergu. Nauczał prawa międzynarodowego jako dyrektor studiów w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego oraz jako profesor wizytujący na uniwersytetach monachijskim i amsterdamskim. Był również członkiem Komitetu Tworzenia Norm Zwyczajowych Prawa Międzynarodowego przy Komisji Prawa Międzynarodowego oraz Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.

Zainteresowania badawcze skupił na historii, źródłach i kodyfikacji prawa międzynarodowego. Profesor Karol Wolfke zaliczany jest do najwybitniejszych znawców prawa międzynarodowego w Polsce i jest szeroko znany poza granicami naszego kraju. Jego liczne prace, zwłaszcza z dziedziny prawa zwyczajowego cytowane są w światowej literaturze. Wśród wielu opublikowanych prac naukowych szczególne uznanie w środowisku badaczy prawa międzynarodowego zyskały takie prace jak: Custom in Present International Law, Great and Small Powers in International Law. Ponadto wydał materiały do nauki prawa międzynarodowego i współredagował zbiory dokumentów.

Na podstawie (wp) Profesor Karol Wolfke świętował 95-lecie urodzin, „Przegląd Uniwersytecki” nr 9 (170) 2010

podrzędne

Kolekcji: 0

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji