Object's details: Praktyki pedagogiczne przygotowaniem do odgrywania roli nauczyciela czy wprowadzeniem do zawodu?

PDF
Structure
Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy