Object's details: Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez osobistą odpowiedzialność jej wspólników. Koncepcja odpowiedzialności przebijającej i nadużycia formy prawnej spółki w prawie niemieckim i polskim

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy