Object's details: Dowód z dokumentu tradycyjnego (papierowego) a dowód z dokumentu elektronicznego : Problem odrębności czy tożsamości środków dowodowych : Postulaty de lege lata i de lege ferenda

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy