Object's details: Złamanie miednicy z przemieszczeniem odłamów u niepełnoletniej: trudności opiniodawcze i możliwości wykorzystania technik diagnostyki obrazowej w celu szacowania prawidłowych stosunków anatomicznych

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy