Object's details: Kara pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe — uwagi co do jej ostatecznego charakteru

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy