Object's details: Posiadanie przez radnego rady gminy udziałów lub akcji w spółce z udziałem gminnych osób prawnych w świetle art. 24 f ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy