Object's details: 1.4. Mediacje. Scenariusz 3. „Analiza zakresu znaczenia i zakresu Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie budowania zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (2018/2159(INI))”

PDF
Structure
Dialog w Unii Europejskiej : scenariusze zajęć dydaktycznych z zakresu komunikacji, mediacji, stereotypów i przeciwdziałania dezinformacji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy