Publication group: Rozdział 2. Scenariusze zajęć rozwijających wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej i współpracy w jej ramach oraz demokracji

Structure
Dialog w Unii Europejskiej : scenariusze zajęć dydaktycznych z zakresu komunikacji, mediacji, stereotypów i przeciwdziałania dezinformacji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy