Object's details: Edukacja do naprawy. Na marginesie raportu: "Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce (2020)"

PDF
Structure
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy