Object's details: Skrypt ankietera zawierający kwestionariusz do wywiadu telefonicznego (CATI) użyty w badaniach: lista pytań, kafeterie odpowiedzi, informacje dodatkowe – uwagi dla ankietera

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy