Object's details: Informacja na temat projektu badawczego, w ramach którego zostały wytworzone dane, autorach i właścicielach praw do danych, metodologii pozyskiwania danych oraz książka kodowa zawierająca informacje o zmiennych wchodzących w skład zbioru danych

PDF
Structure
Uczestnictwo w kulturze w roku kalendarzowym Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Badania CATI, III fala.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy