Object's details: Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej i demograficznej ludności Opola w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na podstawie ksiag parafialnych i akt USC

IIP
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy