Object's details: Wpływ aparatu państwowego na obsadę stanowisk kościelnych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w latach 1945-1964

PDF
Structure
Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy