Object's details: Transparentność finansów partii politycznych a utrata prawa do subwencji z budżetu państwa

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy