Object's details: Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy