Object's details: Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z 28 listopada 1918 r. jako przykład dojrzałej legislacji okresu przejściowego

PDF
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy